Kääntäjien ja koordinaattorien tehtävät

Mikäli olet kiinnostunut liittymään käännöspalveluumme, löydät tältä sivulta tietoa kääntäjän ja koordinaattorin tehtävistä Translinkissä.

Palveluumme liittyvät kääntäjät ja koordinaattorit saavat tehtävässä aloittaessaan myös kattavan infopaketin ja perehdytyksen tehtäviinsä. Kerran vuodessa pyrimme myös järjestämään info- ja keskustelutilaisuuden, jossa kerromme perustietoja palvelumme toiminnasta sekä käsittelemme jäseniemme antamaa palautetta vastaanottavassa ja avoimessa ympäristössä.

Kääntäjät

Translinkin kääntäjät suorittavat palveluumme tarjottuja toimeksiantoja. Kääntäjät voivat toimia itsenäisesti tai ryhmissä, riippuen kulloisestakin projektista. Hyvin laajoissa projekteissa voidaan muodostaa myös tiiviitä työryhmiä, joissa kääntäjät ja koordinaattorit neuvottelevat yhdessä työn suorittamisesta ja työnjaosta.

Kääntäjille tiedotetaan tarjolla olevista projekteista avoimesti. Mikäli kääntäjä haluaa osallistua tarjolla olevaan projektiin, hän ilmoittaa halukkuudestaan työtä tarjonneelle koordinaattorille 24 tunnin sisällä ilmoituksen jättämisestä.

Koordinaattorit valikoivat sopivat kääntäjät töitä varten niiden tietojen perusteella, joita kääntäjät ovat antaneet täyttäessään ilmoittautumislomakkeen.

Huom! Ilmoittautumislomake on siis syytä täyttää mahdollisimman tarkasti, sillä puutteelliset tiedot vaikeuttavat koordinaattorien työtä.

Kääntäjiltä ei vaadita aiempaa kokemusta käännöstöiden suorittamisesta. Katso tarkemmat jäsenyyden ehdot, mikäli olet kiinnostunut liittymään kääntäjäksi.

Translinkin kääntäjät voivat milloin tahansa kääntyä koordinaattorien puoleen esimerkiksi lähettämällä viestin osoitteeseen kaannoskoordinaattori-lista@lists.tuni.fi. Koordinaattorit voivat auttaa muun muassa:

  • projektin hinnoittelussa ja laskuttamisessa
  • tiedonhaussa ja muissa käytännön toimissa
  • kiistojen selvittämisessä asiakkaiden kanssa.

Translinkin kääntäjänä sinulla on erinomainen mahdollisuus muodostaa ensimmäisiä asiakaskontaktejasi. Tehtävä on siis äärimmäisen hyödyllinen, jos haluat tulevaisuudessa työskennellä esimerkiksi freelancekääntäjänä. Tehtävä on myös luonnollisesti erinomainen mahdollisuus tienata rahaa opintojen ohella, ja soveltaa koulussa opittuja taitoja käytännön työssä.

Koordinaattorit

Translinkin käännöskoordinaattorit toimivat projektin alkuvaiheessa yhteyshenkilöinä asiakkaiden ja kääntäjien välillä. Koordinaattorin tehtäviä ovat muun muassa seuraavat:

Projektin alkuvaiheessa koordinaattori neuvottelee asiakkaan kanssa projektin vaatimuksista ja yksityiskohdista. Kun koordinaattori on saanut selville tarvittavat tiedot, hän välittää toimeksiannosta avoimen ilmoituksen Translinkin kääntäjille. Kääntäjät ilmoittavat osallistumishalukkuudestaan koordinaattorille, joka valikoi ilmoittautuneista tarvittavan määrän sopivia tekijöitä työlle.

Koordinaattori voi myös halutessaan toimia kääntäjänä. Tällöin hän ilmoittautuu halukkaaksi tehtävään muille koordinaattoreille, jotka valikoivat sopivan kääntäjän tavalliseen tapaan.
Koordinaattorit myös tarjoavat kääntäjille apua projektien suorittamisessa ja ovat jatkuvasti valmiina vastailemaan kääntäjien kysymyksiin.

Koordinaattorin pesti tarjoaa äärettömän hyödyllistä kokemusta työelämää varten. Koordinaattorina pääset tutustumaan käännöskoordinaattorin monipuolisiin ja mielenkiintoisiin työtehtäviin. Tutuksi tulevat muun muassa erilaiset hinnoittelukäytännöt ja projektityypit sekä käännösalan asiakaspalvelu.

Translinkin koordinaattorit valitaan vuodeksi kerrallaan Translan järjestäytymiskokouksessa vuoden alussa. Koordinaattorien ei ole pakko olla fyysisesti läsnä yliopistolla tai Tampereella pestinsä aikana, mutta saavutettavuus sähköpostitse on pakollinen edellytys.

Jos olet kiinnostunut koordinaattorin tehtävistä, katso myös Translinkin jäsenyyden ehdot. Voit ilmoittautua mukaan milloin tahansa täyttämällä liittymislomakkeemme.